Followers

Saturday, June 29, 2013

thumbnail

నిష్క్రమించు ... కాని నెమ్మదిగా
మన మధ్య ఆగాధం ఏర్పడవచ్చు ..నిజమే
అందరూ గుర్తించేలా
నువ్వు  ప్రవర్తించడం భావ్యమా ?
వెళ్లిపోవడానికి దారికై
ఒక్కో ఇటుక తీసేస్తున్నావు
ప్రహరీ కూల్చి ఇతరులకు
దారి చూపడం న్యాయమా ?
వెళ్లిపోవాలనే నీ నిర్ణయాన్ని
తొందరపాటని నేననలేను
నాకు తెలుసు నువ్వొక
సరదాగా సాగిపోయే సమీరానివి
నిన్ను స్థిరంగా ఆపడం నాతరం కాదని ....
వెళ్లిపో .. వద్దనను ..కానీ
అర్ధాంతరంగా నానుండి నిష్క్రమించకూ ...
తొలి సంధ్యను నిశి వదిలినట్లు నెమ్మదిగా వదిలిపోలేవా ?  
నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా నాతో ఉండకు
కలిసే ఉన్నామని నటించలేవా... ?.
నా పరిసరాల్లో రావడం నీకిష్టం లేదని నాకు తెలుసు
కనీసం నా పరిధిలో నీ ఉనికి ఉన్నట్టు ప్రవర్తించలేవా ..?


Wednesday, June 26, 2013

thumbnail

నిద్ర ...

నిశబ్ధం ఉంటేనే
నిద్రిస్తారేమో అందరూ ... కానీ
నీ మౌన నిశబ్ధం  మాత్రం
నన్ను నిద్రించనీయదు

సుఖంగా  నిద్రించడం
ఇక సాధ్యం కాదేమో ....  
నీ ప్రేమలో ఉంటే  
సుఖమైన నిద్ర ఎక్కడిది ?

నేనుంటాను ఎదురు చూస్తూనే ....  
నువ్వు , నిద్రా 
ఎక్కడ ఉంటారు
రాత్రంతా నా దరికే  రారు ...

నిన్ను మర్చిపోవడం
అంత సులభమై ఉంటే
నిద్ర గురించి కలత పడాల్సిన
అవసరమే రాకపోయేది కదా .. !   

Tuesday, June 25, 2013

thumbnail

|| నువ్వెందుకు చూస్తావులే ! ||
నీ రహదారిలో పూలను
పరిచేవారినే గుర్తించుకుంటావు
నీ దారిలోని ముళ్లను
తీసేవారిని నువ్వెందుకు చూస్తావులే !
నిన్ను ఆకాశానికి ఎత్తేసే
వారినే చూస్తుంటావు
నేలపై బోతే నీకు ఆసరా ఇవ్వడానికి
సిద్ధంగా ఉండేవారిని నువ్వెందుకు చూస్తావులే !
నువ్వు ఆహ్లాదంగా ఉన్నప్పుడు
దగ్గరికొచ్చే వాళ్ళనే అభిమానిస్తుంటావు
నువ్వు బాధ పడితే మూగగా
ప్రార్థించేవాళ్ళను నువ్వెందుకు చూస్తావులే !
నీతో ప్రతీదీ వాదించే వారినే
ఎక్కువగా  ఇష్టపడుతుంటావు
నీ అహం గాయపడకూడదని మౌనంగా
ఉండిపోయే వారిని నువ్వెందుకు చూస్తావులే !thumbnail

ఏమైపోయింది నీ వ్యక్తిత్వానికి ..?


 నేస్తమా ....
నా పట్లా నీకేర్పడిన తేలిక భావం తో నేనేకీభవిస్తాను .. కాదనను ..
కానీ నన్ను ఒకే కోణంలో చూసి ఆ భావాన్ని ఏర్పర్చుకున్నావు
నీతో ఆహ్లాదంగా ఉన్న  మరో కోణంలో కూడా చూడు ...
నాకు అర్థం కాకుండానే  నాలోని కొన్ని అంశాలు
నిన్ను చిరాకును కలిగించాయి నిజమే
కానీ నీకేదీ  ఆహ్లాదాన్ని ఇస్తుందో ఏది చిరాకును కలిగిస్తుందో
తెలుసుకోనెంత స్నేహ ప్రాయం నాకు రాలేదు కదా ..
దానికి తోడు నీ వ్యక్తిత్వం
మరి అంతా పారదర్శకంగా ఉండదు నాకు అర్థం కావడానికి ....
నీకు చేరువవడానికే ప్రయత్నిస్తాను కానీ
దూరమవడానికి నేనెలా కోరుకుంటాను  ?
నాతో జరుగుతున్నా పొరపాట్లను అప్పటికప్పుడే చెబుతూ ఉంటే
మరో పొరపాటు  చేసే సాహసం చేసేవాడినా ?
తప్పులన్నీ లెక్కబెడుతూ ఒక్కసారిగా
నన్ను శిశుపాలుడిలా చేసి శిక్షించడం భావ్యమా ?
నన్ను దూరంగా నెట్టేయ్ ..వద్దనను ..కానీ చిన్న , చిన్న తప్పులకా ?
ఉన్నతంగా ఉండే నీ వ్యక్తిత్వానికి ఏమయింది ?
మనం స్నేహంగా ఉందాం అని ఇక అభ్యర్థించలేను ..
భిక్షగా ఇచ్చే స్నేహంలో సానుభూతి ఉంటుంది తప్ప సాంత్వన ఉండదు
ఆ సానుభూతి నాకు వద్దు ..
నీకు దూరమైపోయాను బాధ గా ఉన్న , 
కనీసం కొంతకాలమైన నీ మనసులో ఉన్నాను అనే భావం చాలు తృప్తి పడటానికి …..      

Monday, June 17, 2013

thumbnail

తెలుసు కదా...!తెలుసు కదా...!

ప్రకటిస్తేనే కనిపించేది అనురాగం కాదని
అది అదృశ్యంగా ఉండి స్పృశించే అనుభూతని ....
పంచి ఇస్తేనే స్వీకరించగలిగేదే తప్ప   
ప్రేమను అపహరించలేని నాకు తెలుసు కదా
 
దూరం ఉండటం ఎడబాటని
దూరమే  మరింత సామీప్యం పెంచుతుందని  
మౌనంగా ఉంటే నిర్లక్ష్యం కాదని
సమీపంగా వస్తే దాన్ని అలుసుగా భావించొద్దని నాకు తెలుసు కదా  
 
నా మందహాసం ఎవరి గురించైనా కానీ
నా కంటి మెరుపులు ప్రసరించేది నీపైనేనని నీకు తెలుసు కదా
నా దృష్టిలో అందరూ ఉండవచ్చు
హృదయంలో ప్రతిష్టబడి ఉంది నువ్వే అని నీకు తెలుసు కదా
 
నాలుక ఎందరితోనో మాట్లాడుతున్న
నీతో మాట్లాడేది మనసుతోనని నీకు తెలుసు కదా
నీకు తప్ప మరెవ్వరికీ చోటు ఇచ్చేంత
విశాల హృదయం నాకు లేదని నీకు తెలుసు కదా
 

 

Sunday, June 9, 2013

thumbnail

ఎందుకు వస్తానిక్కడికి..!?


ఎందుకు వస్తానిక్కడికి
నువ్వస్తావనే ఆశ తోనే కదా ...
నాతో మాట్లాడకపోయిన
నువ్విక్కడే ఉన్నావనే
అనుభూతి తోనే కదా ...
నీ నిశ్వాసనిక్కడ  నేను
శ్వాసించగలననే కోరికతోనే కదా ...
నాకంటూ ఓ అందమైన ప్రపంచం ఉన్నా
నీ దృష్టి దానిపై పడాలనే
తపన తోనే కదా ....
నువ్వు నన్నే చూడాలనే అత్యాశ కాదు
నలుగురితో పాటు నన్నూ
చూడాలనే అభిలాష తోనే కదా ...
నీ ప్రశాంతతను  భంగపర్చాలని కాదు
నా ఉనికి నీకు తెలపాలనే ఆరాటం తోనే కదా .....
నీ మనసులో అణువంతైనా స్థానం
దక్కించుకోవాలనే అత్యాశ తోనే కదా ...
 
 
thumbnail

ఏకాంతంఏకాంతంలో నేను రోదిస్తే
ప్రేమ అనునయిస్తూ అంటుంది
పిచ్చివాడ .. నన్ను నమ్ముకున్న
చాలా జీవితాలే నాశనమయ్యాయి
అదృష్టవంతుడివి కేవలం నీ మనసే విరిగింది .....
 
నేను నిద్రకు ఉపక్రమిస్తే
ఏకాంతం బాధగా  అంటుంది
నాతో జతగా ఉంటావు
నీ నిట్టూర్పులు శ్రావ్యంగా ఉండి
నన్ను ఆహ్లాదపరుస్తాయి
నన్ను వీడి నువ్వు నిద్రిస్తే
మళ్ళీ నేను ఏకాంతమే కదా ....
 
నిన్ను త్యజించాలనిపిస్తే
నువ్వు , .. నీ ఆలోచనలు
వద్దనుకుంటాను ..    ఇక
నిద్ర రాదు స్వప్నాలుండవు
నక్షత్రాల వీక్షణ తప్ప ... 

రాత్రి ఎలాగో గడుస్తుంది మగతగా నిద్రిస్తే
ఇలాంటప్పుడే  కదా నీ స్వప్నాల అవసరం ...
ఆశ చూపిస్తున్నా నువ్ స్వప్నాల్లో వస్తావని
నా కనులు ఇప్పుడైనా మూత పడ్తాయేమో ....
బాహ్యంలో ఎలాగో కనిపించవు  కనీసం స్వప్నాల్లో రావా ..

 

 
 
Akshara Swasa by Mehdi Ali. Powered by Blogger.