Followers

Monday, November 25, 2013

thumbnail

అల్లికల్లు ... కొన్ని ..నేన్నన్నాను .. సర్వ ప్రపంచానికి చెప్పేయి నువ్వు నాదానివని 
తను నా చెవిలో అలాగే చెప్పింది 
నా చెవిలో కాదు .. సర్వ ప్రపంచానికి చెప్పేయిఅన్నాను
తను చిర్నవ్వుతు చెప్పిందిలా  ..
ఇప్పుడు చేసింది అదేగా.. నీ తప్ప నాకు ప్రపంచం అంటూ దుందని ......


**********************************************************************************
నువ్వు నాతో నన్ను అడిగావు ..
నేను నీ కానప్పుడు కదా నువ్వడగాలి ...

**********************************************************************************

ఎందరో నాకెందుకు ... ఒక్కరు చాలు .. 
బయిటికెలా కనిపిస్తారో 
లోపల కూడ అలాగే ఉండేవారు ...

 **********************************************************************************


నీ రూపాన్ని లిప్తకాలం చూసే శ్వాసించడం మరిచాను 
నువ్వు రోజు అద్దంలో నిన్ను చూస్తూ ఎలా ఉండగలుగుతున్నావు

**********************************************************************************


నా హృదయంలో ఉండి హృదయాన్నే గాయపరుస్తావు 
నాలో నీ స్థానం ఎంత ఉన్నతంగా ఉందో చూడు ... 
నువ్వు చేసే చర్య ఎంత నీచమైందో చూడు

 **********************************************************************************


వైద్యుడా ! నా వ్యాధికి ఇప్పుడే ఔషధాలు ఇవ్వకూ ...
ముందు నువ్వెవరినైనా ప్రేమించు ...
తను నిన్ను దూరం చేయని ..
 క్షోభ నువ్వు అనుభవించు ....
అప్పుడు నాకు చికిత్స ప్రారంభించు ....

**********************************************************************************


ఏకాంత జీవితానిది కూడ ఒక మంచి స్వభావం 
ఎవరో వస్తారని ఎదురుచూపు ఉండదు 
ఎవరో వెళ్లిపోతారని భయం ఉండదు 

**********************************************************************************


నన్నెంతగా హింసిస్తాయి నీ జ్ఞాపకాలు 
లేకుంటే కవితలు రాయడం నాకేమైనా ఇష్టమా ..?
Sunday, November 24, 2013

thumbnail

!! నువ్వూ చెప్పలేవేమో ....! !!


మనసు ఉదాసీనంగా ఉన్నప్పుడు 
నువ్వు జ్ఞాపకం వస్తావో 
నీ జ్ఞాపకం వచ్చాకా మనసు 
ఉదాసీనంగా మారుతుందో తెలియదు ...

ఎన్నో వ్యాపకాలు ఎందరో ఆప్తులు
ఆహ్లాదాన్నిచ్చే ఎన్నో అంశాలు ..ఎన్ని ఉన్నా ...
వాటన్నిటిని నెట్టివేస్తూ ....
నీ జ్ఞాపకాలు వస్తాయి

మనం దూరమై ఇన్ని రోజులైనా ..
రోజు రోజుకి సాంద్రత తగ్గక పోయి
మరింత బలాన్ని కూడగట్టుకొని వచ్చే నీ జ్ఞాపకాలు
ఎంత శక్తివంతమైనవో అంచనకు రాలేను

ఒక ఆర్ద్రమైన భావం మాత్రం
మనసులో గుచ్చుకుంటూ ఉంటుంది
నీ జ్ఞాపకాలకే మనసులో ఇంత స్థానం ఉంటే
నీకెంత స్థానం ఉండేదో అర్థం చేసుకోలేకపోయావు

పరిహాసానికో , పరిస్థితిని రప్పించడానికో తెలియదు గాని
నేను వెళ్లిపోతే ఎలా ఉంటావని నువ్వు అడిగేదానివి
నువ్వు లేకుండా ఇన్నాళ్ళు ఎలా ఉన్నాను
అలాగే ఇకపై ఉంటానని ... ఏదో అనేవాన్ని

కానీ అది నిజం కాదు అనేది
ఆ సమయంలోనే కాదు ఇప్పటికీ
తెలుస్తూనే ఉంది ..

మరొకరి జీవితాన్ని స్వర్గమయం చేస్తూ
నువ్వు ఎక్కడో ఉండి ఉంటావు
నిన్నిలా జ్ఞాపకం చేయడం భావ్యం కాదు

కానీ .. సర్వం ఉన్నా ,
ఏ లోటు రానివ్వకుండా చూసుకొనే
జీవిత భాగస్వామి ఉన్నా ..
ఆ ప్రేమలో ఆశించిన దానికన్నా ఎక్కువ ఆనందం ఉన్నా ...

ఏదో సమయంలో , ఏదో సందర్భంలో
ఎందరో ప్రేమికుల హృదయాలను , ....
అది మోసపోయి ఉండని..మోసగించి ఉండనీ
వినోదాన్ని ఇచ్చిఉండని , విషాదాన్ని ఇచ్చి ఉండనీ
అహంతో వీడిపోనీ ..స్వాభిమానంతో దూరం కానీ
అనుమానంతో అంతమైపోనీ , అపార్థంతో వీగిపోనీ
తొలి ప్రేమ అనేది జ్ఞాపకం రాకుండా ఉండదు కదా ...

ఆ ఆలోచనే నా నైతికతను
సమాధాన పరుస్తూ ఉంటుంది
నేను మానసికంగా వ్యభిచారిస్తున్నానో
ఆత్మవంచన ముసుగు లేకుండా
పారదర్శకంగా ఉంటున్నానో ...చెప్పలేను

నా పరిస్థితిలో నువ్వూ ఉంటావు
అని చెప్పలేను ..ఉంటే మాత్రం
బహుశ నువ్వూ చెప్పలేవేమో ....thumbnail

!! ఎప్పుడు వస్తావు నాన్న ! ? .... !!

నాకు మాటలు రాని ప్రాయంలో
నువ్వెన్నో మాటలు చెప్పి
నన్నెత్తుకొని
మళ్ళెప్పుడు వస్తానోనని 
కన్నీళ్లు పెట్టుకొని
దూరదేశానికి వెళ్లిపోయావటా..

నిద్రపుచ్చడానికి అమ్మ
నీ కథలే చెబుతుంది
నాకిప్పుడు మాటలు వస్తున్నాయి నాన్న
ఆప్పుడు నువ్వు పెట్టుకున్న కన్నీళ్లు
ఇప్పుడు నాక్కూడ వస్తున్నాయి

దూరం వెళ్ళితే
డబ్బులెక్కువ వస్తాయని
అమ్మ చెబుతుంది
అదే నిజమైతే
సంతోషాపడాలి గాని
మరి రాత్రుళ్లు ఎందుకేడుస్తుందో
అమ్మ ఎప్పుడూ చెప్పదు

ఇంట్లో ఏ పండుగలైన
అన్నీ చేస్తుంది
అందరిని నవ్విస్తుంది
పెరట్లో వెళ్ళి ఒక్కతే ఏడుస్తుంది

ఇన్నిసార్లు ఏడుస్తుందంటే
నాలాగా అమ్మకు కూడా నిన్ను
చూడాలని ఉందేమో నాన్న

నేను ఏడిస్తే అమ్మ ఉంది నవ్వించడానికి
అమ్మ ఏడిస్తే ఎవరు నవ్వించాలి నాన్న
ఎక్కువ దూరం వద్దు ..ఎక్కువ డబ్బులు వద్దు
నువ్వచ్చేయి .... నాన్నా నువ్వచ్చేయీ ...


Akshara Swasa by Mehdi Ali. Powered by Blogger.